Strona startowa -> Inwestycje -> Inwestycje 2007
               IMIENINY:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kontakt:  
 
Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
  065 549 60 71
  065 549 69 77
  [email protected]

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  Inwestycje 2007
  2007-05-29  

Inwestycje 2007

Wykonano termomodernizację budynku gimnazjum w Przemęcie, obejmującą:
- ocieplenie ścian styropianem w ilości 524m2
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 96 m2
- wymianę pokrycia dachowego 519 m2
- wymianę zwodów instalacji odgromowej
Wykonawcą robót było: PPPiRB KONTRAKT Pawlak Wosiek Sp. j. z Wilkowic
Wartość inwestycji wyniosła: 100 275 zł

Przebudowano i odwodniono ulicę Stawną w Przemęcie, prace obejmowały:
- wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej 2057 m2 oraz nawierzchni stanowisk postojowych w ilości 311 m2
- wykonanie kanalizacji deszczowej na długości 131 m
Wykonawca: INSTAL GŁOGÓW sp. z o.o. z Głogowa
Wartość prac: 534 775 zł

W miejscowości Bucz wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku biblioteki i sali wiejskiej, prace obejmowały:
Dach na budynku sali wiejskiej powierzchnia około 330 m2
- zerwanie starego pokrycia
- przemurowanie kominów wentylacyjnych z cegły klinkierowej
- wykonanie ołacenia podpokrycia dachowego
- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
Dach na budynku biblioteki powierzchnia około 507 m2
- wymianę starej na nową dachówkę
- wymianę ołacenia
- wymianę obróbek blacharskich i rur spustowych
- przemurowanie kominów cegłą klinkierową
Wartość: 172 568 zł
Wykonawca: Blacharstwo Dekarstwo Prace Remontowo-Budowlano- Ogólne Stefan Rzepka z Bucza

Przeprowadzono również termomodernizację budynku przedszkola w Buczu, na którą składały się następujące prace:
- docieplanie ścian i stropodachu styropianem
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 35 m2
- wykonanie wewnątrz budynku posadzki z wykładziny podłogowej 81 m2
Inwestycja kosztowała: 193 321 zł
Wykonawca: PPPiRB KONTRAKT sp.j. z Wilkowic

Wybudowano kanalizację sanitarną w części letniskowej miejscowości Kaszczor, prace obejmowały:
- wykonanie kanalizacji grawitacyjnej długości 801 mb
- wykonanie kanalizacji tłoczonej długości 84 mb
- wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych w ilości 18 szt. i osadzenie płyt żelbetowych
-wykonanie studni rewizyjnych PCV w ilości 23 szt.
- wykonanie jednej pompowni ścieków wraz z ogrodzeniem i położeniem kostki betonowej
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w ilości 9 szt.
Wykonawcą był: INSTAL- GŁOGÓW sp. z o.o. Głogów
Wartość wykonanych prac wyniosła: 232 741 zł

Kolejną inwestycją w Kaszczorze był kompleksowy remont sal lekcyjnych na I i II piętrze Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, który polegał na:
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
- wymianie posadzki w salach lekcyjnych
- malowaniu sal lekcyjnych
Wykonawca: AKCES Piotr Kasperski, Bucz
Wartość prac:307 569 zł

W miejscowości Mochy przeprowadzono termomodernizację budynku przedszkola, prace obejmowały:
- docieplanie ścian i stropodachu styropianem
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 77 m2
- wykonanie w budynku posadzki z wykładziny podłogowej 81 m2
Wykonawca: PPPiRB KONTRAKT sp.j. Wilkowice
Koszt inwestycji: 404 102 zł

Wybudowano również odcinek drogi na ul. Rzemieślniczej w Mochach, prace polegały na:
- wykonaniu koryta na 499 m2 i wywozie nadmiaru ziemi w ilości 170 m3
- wykonaniu drogi z kostki betonowej 446 m2 na podbudowie betonowej
- ustawieniu krawężnika drogowego i obrzeża betonowego na długości 111 mb
- wykonaniu „łapacza piasku”
Wykonawca: ZPHU KRUBET Jan Kruk, Nowa Wieś
Wartość: 48 797 zł

Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysowej Stacji Wodociągowej Wieleń dla miejscowości Kaszczor, Wieleń i Osłonin
Wykonawca: FUMAN sp. z o.o. z Wrocławia
Wartość robót: 39 040 zł

W Biskupicach wykonano przebudowę drogi gminnej, obejmującej:
- wykonanie podbudowy z kruszywa na 135 m2
- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 596 m2
- wykonanie nawierzchni drogi warstwa ścieralna 2540 m2
- wykonanie 2 szt „łapaczy piasku” przy wje?dzie na drogi polne
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo- Spedycyjno- Handlowe PRA-MAS sp. z o.o. z Leszna
Wartość prac: 242 434 zł

W Solcu zmodernizowano drogę gruntową, prace polegały na:
- wykonaniu koryta na długości 911 mb
- wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego na 3654 m2
- wykonaniu plantowania poboczy na długości 1830 m2
Wykonawca: Roboty Ziemne Transport Ciężarowy Katarzyna Grzesik, Kaszczor
Wartość prac: 113 033 zł


Kolejną inwestycją w Solcu było wybudowanie odcinka drogi na ul. Rzecznej, prace obejmowały:
- roboty przygotowawcze
- wykonanie koryta drogi wraz z odwozem urobku na 331 m2
- ustawienie krawężnika na długości 100 m
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na 331 m2
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek, Nowa Wieś
Wartość: 42 338 zł

W Siekówku wykonano remont sali wiejskiej, który polegał na:
- rozbiórce istniejącego pokrycia dachowego
- pokryciu 276 m2 dachu papą termorozgrzewalną wraz z dociepleniem styropianem
- wymianie stolarki okiennej
- wymianie rynien wraz z obróbką blacharską
- malowaniu ścian tynków zewnętrznych 494 m2
Wykonawca: AKCES Piotr Kasperski z Bucza
Wartość prac: 83 707 zł


       <- powrót        
  POSZUKAJ NA STRONIE:  


 


 

 
Jest nas 14.056 osób
(31.12.2014)

 

 


Oddział Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Przemęcie


Komenda Powiatowa Policji
w Wolsztynie

  

 

 


 liczba odwiedzin: 3062385      online: 1
Webmaster Mbest 2006