Strona startowa -> INFORMACJE -> Ogłoszenia
               IMIENINY:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kontakt:  
 
Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
  065 549 60 71
  065 549 69 77
  [email protected]

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  Ogłoszenia
 Strona:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  
 OGŁOSZENIE – STAŻ W URZĘDZIE GMINY PRZEMĘT2014-05-29  

Urząd Gminy w Przemęcie przyjmie na staż osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie jako bezrobotne oraz spełniające kryteria kwalifikujące do odbycia stażu na stanowisko - pracownik obsługi biurowej.

więcej »
 Konkurs na dyrektora szkoły2013-07-01  

Zarządzenie nr 15 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Mochach. (PDF)

więcej »
  Wójt Gminy Przemęt odwołuje przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych2012-09-11  

Wójt Gminy Przemęt odwołuje przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych wymienionych w pkt 5-8 ogłoszenia Wójta Gminy Przemęt o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie gminy Przemęt z dnia 23.08.2012 r.

więcej »
 OGŁOSZENIE - przetarg2012-08-29  

Wójt Gminy Przemęt ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie gminy Przemęt. Wykaz gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego w załączniku.

więcej »
 UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!2012-08-29  

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

więcej »
 Staż w Urzędzie Gminy Przemęt2012-06-20  

Urząd Gminy w Przemęcie przyjmie na staż 3 osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie jako bezrobotne oraz spełniające kryteria kwalifikujące do odbycia stażu na stanowisko - pracownik administracyjny.

więcej »
 Konkurs na dyrektorów2012-05-21  

Wójt Gminy Przemęt ogłasza konkursy na stanowiska: Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Buczu,  Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze,  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach,  Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie.
Załącznik 1 - Bucz
Załącznik 2 - Kaszczor
Załącznik 3 - Biskupice
Załącznik 4 – Przemęt

więcej »
 Ogłoszenie - praca2012-04-17  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: asystenta rodziny.

więcej »
 Pisemne wnioski rolników o oszacowanie strat2012-03-30  

Urząd Gminy Przemęt informuje, że powołana Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Gminna Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których w wyniku ujemnych skutków przezimowania wystąpiły straty w uprawach polowych, przyjmować będzie pisemne wnioski rolników o oszacowanie strat.

więcej »
 Ogłoszenie - praca2012-01-17  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: pracownik socjalny
Ilość etatów: 1

więcej »
 Wyniki Otwartego Konkursu Ofert2012-01-13  

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadan publicznych w 2012 roku (dokument pdf)

więcej »
 Uwaga rolnicy!!!2012-01-04  

Nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników!Informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. zostały zmienione przepisy regulujące zasady składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Po zmianie przepisów, aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producenci rolni muszą złożyć wniosek do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach.

więcej »
 Ogłoszenie2011-12-13  

Wójt Gminy Przemet, działajac na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust.1 i 2 ustawy o działalnosci poytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (jednolity tekst z 2010 r. Dz.U nr 234, poz. 1536 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/77/11 Rady Gminy Przemet z dnia 28.10.2011 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przemet z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzacymi działalnosc poytku publicznego, ogłasza otwarty konkurs na realizacje w 2012 roku zadan publicznych.

Tekst ogłoszenia (PDF)
Wzory ofert (DOC)
Wzory sprawozdania (DOC)

więcej »
 Zgłoś korzystanie z energii odnawialnej2011-10-14  

Wójt Gminy Przemęt zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Przemęt o zgłaszanie zainstalowanych urządzeń do wykorzystywania energii odnawialnej, takich jak: energia słoneczna, energia biomasy, energia geotermalna, energia wiatru, energia otoczenia i inne. (m.in. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kominki na drewno, kotły na biomasę, uprawy roślin energetycznych np. wierzby energetycznej).

więcej »
 Przetarg ustny nieograniczony na najem stołówki2011-10-11  

Wójt Gminy Przemęt ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem stołówki z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz parkingiem, położonej w Mochach.

więcej »
 Ogłoszenie - staż2011-10-10  

Urząd Gminy w Przemęcie poszukuje dwóch osób chętnyych do odbycia stażu na stanowisku - pracownik administracyjny. Zainteresowane osoby powinny być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Podania prosimy składać do 12 października br. w sekretariacie urzędu pok. nr 24. Dodatkowych informacji udziela : Marta Maćkowiak tel. 65 5496071 wew.60, pok. nr 21.

więcej »
 Ogłoszenie2011-10-05  

Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej »
  POSZUKAJ NA STRONIE:  


 


 

 
Jest nas 14.056 osób
(31.12.2014)

 

 


Oddział Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Przemęcie


Komenda Powiatowa Policji
w Wolsztynie

  

 

 


 liczba odwiedzin: 3062385      online: 1
Webmaster Mbest 2006