Strona startowa -> Inwestuj - OFERTY -> Teren inwestycyjny
               IMIENINY:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kontakt:  
 
Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
  065 549 60 71
  065 549 69 77
  [email protected]

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  Teren inwestycyjny
  2009-08-28  

Przemęt – zdrowe inwestowanie
Oferta terenu inwestycyjnego (PDF)

Przemęt – sound investing
Investment area offer Przemęt Municipality (PDF)

Teren inwestycyjny

Komunikacja:
- bezpośredni sąsiedztwo drogi powiatowej nr 21101
- bliskość drogi krajowej nr 5 (Poznań-Wrocław) - 30 km
- bliskość drogi krajowej  nr 32 (Poznań-Z. Góra) - 15 km
- bliskość autostrady A2 (odległość 45 km)
- bliskość dużych aglomeracji miejskich i łatwy do nich dojazd:
  Leszno - punkt celny (odległość 45 km),
  Poznań (odległość 80 km),
  Berlin (odległość 250 km)
- węzeł komunikacji kolejowej w odległości 1 km w Nowej Wsi

Wielkość terenu:
Teren zajmuje obszar 8,97 ha (89.700 m2)
1 PP - 5,75 ha
2 PP - 3,22 ha - SPRZEDANE

Obecne zagospodarowanie terenu:
- 8,34 ha - pola uprawne
- 0.6 ha - las

Teren oznaczony symbolem 1 PP:

- obejmuje obszar o powierzchni 5,75 ha, włączony do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Przemęt
- zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego strefy aktywizacji gospodarczej w Mochach zatwierdzonym uchwałą nr XIII/112/2003 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 października 2003r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  nr 192 poz. 2573 z dnia 12 grudnia 2003r. przedmiotowy obszar  przeznaczony jest na teren aktywizacji gospodarczej (wytwórczość  i składowanie) – jednostka bilansowa planu 1PP. Poprzez aktywizację gospodarczą (wytwórczość i składowanie) należy rozumieć działalność  produkcyjną  związaną z produkcją  i wytwarzaniem oraz składowanie i magazynowanie. 
- sprzedaż nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu
- szczegółowe informacje na dotyczące warunków inwestowania na terenie  Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej można uzyskać w siedzibie Zarządu Strefy w Kostrzynie nad Odrą lub na stronie http://www.kssse.pl/

Teren oznaczony symbolem 2 PP - SPRZEDANY:

- obejmuje obszar o powierzchni 3,62 ha (w tym 0,4 ha stanowi las)
- zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego strefy aktywizacji gospodarczej w Mochach zatwierdzonym uchwałą nr XIII/112/2003 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 pażdziernika 2003r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  nr 192 poz. 2573 z dnia 12 grudnia 2003r. przedmiotowy obszar przeznaczony jest na teren aktywizacji gospodarczej (wytwórczość  i składowanie) – jednostka bilansowa planu 2 PP oraz na teren lasu – jednostka bilansowa planu 3 ZL.  Poprzez aktywizację gospodarczą (wytwórczość i składowanie) należy rozumieć działalność  produkcyjną  związaną z produkcją  i wytwarzaniem oraz składowanie i magazynowanie. 
- Sprzedaż nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu
 

Uzbrojenie terenu:
- możliwość podłączenia do wodociągu 
- możliwość podłączenia energii elektrycznej
- możliwość podłączenia do sieci telefonicznej
- kanalizacja sanitarna  od 2011 roku
Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu - teren zagospodarowany w 60 % przez budynki, 20% - tereny

 

 

       <- powrót        
  POSZUKAJ NA STRONIE:  


 


 

 
Jest nas 14.056 osób
(31.12.2014)

 

 


Oddział Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Przemęcie


Komenda Powiatowa Policji
w Wolsztynie

  

 

 


 liczba odwiedzin: 3062385      online: 1
Webmaster Mbest 2006