Strona startowa -> Turystyka i wypoczynek -> Zabytki
               IMIENINY:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kontakt:  
 
Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
  065 549 60 71
  065 549 69 77
  [email protected]

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  Zabytki
  2007-02-21  

Zabytki gminy Przemęt

Współczesnym dowodem bogatej i długiej historii Ziemi Przemęckiej są liczne zabytki sztuki świeckiej i sakralnej. Niemal w każdej z miejscowości tej ziemi odnajdujemy wspaniałe budynki o ciekawej historii. Wśród nich znajdują się trzy kościoły pocysterskie - w Przemęcie, Wieleniu i Kaszczorze. Wędrując po gminie możemy odwiedzić także liczne pałace i dwory, spośród których wyróżniają się pałace w Popowie Starym i Siekowie.

    Zabytki

   Pałace

 

Barchlin

W północnej części Barchlina wznosi się dwór w formie willi neorenesansowej, zabudowy w 1893 roku przez ówczesnego właściciela majątku Fryderyka Ksawerego Speicherta. Obok dworu znajduje się park z końca XIX w. ze stawem i okazałą topolą białą o obwodzie ok. 370 cm oraz dębem - obwód 310 cm. Na trawniku przed dworem rośnie także pomnikowy cis (obwód 230 cm), rozwidlający się na cztery pnie. W sąsiedztwie położone są zabudowania folwarczne z końca XIX w. 

Bucz

W Buczu stoi drewniany kościół pw. św. Barbary z 1782 roku, stanowiący piękny przykład wiejskiego baroku. Wśród cennego wyposażenia wnętrza znajduje się barokowy ołtarz główny z poł. VXII w., dwa pó?nobarokowe ołtarze boczne z końca XVIII w., ambona z fragmentami z XII w. oraz rokokowa chrzcielnica z 2 poł. XVIII w.


Kościół pw. św. Barbary w Buczu


Wnętrze kościoła pw. św. Barbary w Buczu

W południowo-zachodniej części wsi wznosi się klasycystyczny pałac, zbudowany przez rodzinę Petzel w XIX w.


Pałac w Buczu

Wokół pałacu rozciąga się park, założony zapewne na przełomie XVII i XVIII w., który obecny kształt krajobrazowy uzyskał w końcu XIX w. Pośrodku znajduje się rozległa polana i niewielki owalny staw z wysepką.

Kaszczor 

W Kaszczorze wznosi się powstały w latach 1764-1777, pó?nobarokowy kościół pw. św. Wojciecha. Został on zbudowany na miejscu drewnianej świątyni z końca XVI w. Z barokowo-klasycystycznego wyposażenia z 2 poł. XVIII w. uwagę zwraca ołtarz główny z renesansowym krucyfiksem z 2 poł. XVI w., dwa ołtarze boczne oraz pó?nobarokowa ambona z rze?bą Matki Boskiej Niepokalanej umieszczoną na zwieńczeniu baldachimu. 


Kościół pw. św. Wojciecha w Kaszczorze


Kościół ewangelicki w Kaszczorze

Popowo Stare

W południowo-wschodniej części Popowa Starego wznosi się pó?nobarokowy dwór Szołdrskich z lat 1775-1785. Wewnątrz zachowały się częściowo oryginalne dekoracje sztukatorskie. Przy dworze rozciąga się park z końca XIX w. (3,50 ha), z różnorodnym drzewostanem, z którego najgrubszym jest dąb o obwodzie 640 cm.


Pałac w Popowie Starym - front


Wnętrze pałacu w Popowie Starym

Przemęt

Pamiątką z czasów cystersów w Przemęcie jest okazały barokowy kościół pw. Jana Chrzciciela, wybudowany w latach 1651-1690. w roku 1742 kościół ten został częściowo zniszczony przez pożar i ponownie odbudowany w 1758-1759. Uwagę wchodzących do wnętrza  przykuwa barokowy ołtarz główny z 1755 r. Po południowej stronie kościoła św. Jana Chrzciciela znajdują się fragmenty dawnych zabudowań klasztornych, pochodzących z XVII w., przebudowanych ok. 1767 r. i w XIX w.


Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie


Wnętrze kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie

Czasy cystersów pamięta też pó?nobarokowy kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (obecnie cmentarny), przebudowany w poł. XVII w. z wcześniejszej budowli gotyckiej.


Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Przemęcie

Wewnątrz odnajdujemy rokokowe wyposażenie  z 1770 r. Przed kościołem stoi figura św. Józefa. Pośrodku przyległego cmentarza znajduje się rze?ba "Pieta".

Kilkaset metrów dalej znajduje się zbudowany w początkach XIX w., kościół cmentarny pw. św. Andrzeja.


Kościół pw. św. Andrzeja w Przemęcie

Siekowo

W Siekowie na uwagę zasługuje przede wszystkim położony w parku (15 ha) piękny pałac w stylu renesansu francuskiego. Wybudowano go w latach 1878-1879 dla Zygmunta Czarneckiego. Z przodu znajdują sie okazy drzew krajowych, przede wszystkim wiązów. Jeden z nich o obwodzie 6,75 m zaliczony jest do najgrubszych drzew tego gatunku w Wielkopolsce.


Pałac w Siekowie

Park w Siekowie wpisany jest na listę zabytków przyrody i podlega ochronie.

Odwiedzając te okolice warto zobaczyć powojenny kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. W kościele na uwagę zasługują: droga krzyżowa umieszczona nad głównym wejściem do świątyni, płaskorze?ba Matki Boskiej.

Sokołowice

Na wzniesieniu górującym nad okolicą w 1806 roku powstał klasycystyczny dwór, zbudowany dla Andrzeja Skarżyńskiego. Wokół rozciąga się park (ok. 4,5 ha), rozplanowany w poł. XIX w., z dużym stawem w części zachodniej. Nad jego brzegiem wznosi się, pochodzący z 1 poł. XIX wieku, spichlerz z podcieniem od frontu i ścianami o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Obecnie nie jest użytkowany. Stoi on na fundamentach gotyckiego dworu. Według zachowanych z 1524 roku dokumentów wynika, że mieścił się tu dwór obronny, który zawalił się w 1751 roku i prawdopodobnie po 1760 r. został odbudowany.


Pałac w Sokołowicach

Wieleń

W południowej części znajduje się pó?nobarokowy kościół pw. Narodzenia NMP. Wzniesiony w latach 1731-1742 na planie krzyża łacińskiego przez cystersów przemęckich, na miejscu wcześniejszych świątyń drewnianych.


Kościół pw. Narodzenia NMP w Wieleniu
Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników

W ołtarzu znajduje się najcenniejszy zabytek kościoła. Jest to pochodząca z 2 poł. XV wieku, słynąca cudami gotycka rze?ba Matki Boskiej z Dzieciątkiem „Ucieczka Grzeszników”, która jest celem licznych pielgrzymek.

Ołtarz główny przebudowany został w latach 1952-53 z użyciem elementów barokowych z okresu budowy świątyni. 


Wnętrze kościoła w Wieleniu
 

Zabytki w gminie Przemęt wraz z numerami i datami wpisów do ewidencji zabytków

Bucz
Dzwonnica - nr 573/A/Le - 1969 rok
Kościół pw. św. Barbary - 1932 rok
Zespół pałacowo - parkowy - nr 1539/A/Le - 1996 rok
Kościół pw. św. Barbary, dzwonnica przykościelna - nr 165/1-2/Wlkp/A - 25.11.1932
Cmentarzysko - nr 1321/A/Le - 1971 rok
Barchlin
Zespół dworsko-parkowy - nr 1567/A/Le - 1995 rok
Wiatrak ko?lak - nr 1087/A/Le - 1988 rok
Błotnica
Wiatrak ko?lak - nr 1102/A/Le - 1988 rok
Wiatrak ko?lak - nr 1126/A/Le - 1988 rok
Kaszczor
Kościół - nr 96/402/A/Le - 1953 rok
Kościół ewangelicki wraz terenem przykościelnym - nr 188/Wlkp/A - 25.06.2004 rok
Kościół pw. św. Wojciecha - nr 166/Wlkp/A - 30.10.1953 rok
Wiatrak - nr 1019/A/Le - 1987 rok
Wiatrak ko?lak - nr 971/A/Le - 1983 rok
Zabytki ruchome z kościoła pw. św. Wojciecha - nr 62/Wlkp/B - 03.04.1997 rok
Kluczewo
Cmentarzysko 1292/A/Le 1971
Wiatrak ko?lak 1095/A/Le 1988
Mochy
152 dom 1131/A/Le 1988
252 dom 1138/A/Le 1989
257 dom 1132/A/Le 1988
Osłonin
obozowisko z epoki kamienia st.19 1323/A/Le 1992
obozowisko z epoki kamienia st.20 1321/A/Le 1992
osada kultury łużyckiej st. 3 1319/A/Le 1992
osada kultury łużyckiej st. 8 1317/A/Le 1992
osada wczesnośredn. st. 9 1318/A/Le 1992
osada z mazolitu st. 1 1322/A/Le 1992
osada z mazolitu st. 2 1324/A/Le 1992
Perkowo
cmentarzysko prehistoryczne 37/A/Le 1949
Popowo Stare
Gorzelnia 1394/A/Le 1993
Pałac 29/A/Le 1952
Park 1162/A/Le 1990
grodzisko 1306/A/Le 1971
stanowisko archeologiczne nr 1 1301/A/Le 1971
wyposażenie pałacu - 3 pozycje 57/Wlkp/B 10.04.1973
Przemęt
d. klasztor cystersów - 1932
Kościół cmentarny pw. św. Andrzeja 168/Wlkp/A 19.02.1970
Kościół cmentarny pw. św. Andrzeja Apostoła 470/887/A/Le 1970
Kościół filialny pw. śś. Piotra i Pawła 32/198/A/Le 1932
Kościół pw. św. Jana  Chrzciciela ? 1932
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela 167/Wlkp/A 29.12.1932
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela, klasztor pocysterski 169/1-2/Wlkp/A 22.12.1932
układ urbanistyczny 1329/A/Le 1992
zabytki ruchome z kościoła pw. św. Jan Chrzciciela - 61/Wlkp/B 08.02.1985
Sączkowo
wiatrak ko?lak 1107/A/Le 1988
Siekowo
Zespół pałacowo - parkowy 606/1395/A/Le 1973
wiatrak ko?lak 1118/A/Le 1988
Siekówko
wiatrak ko?lak 1119/A/Le 1988
Sokołowice
Park 1598/A/Le 1996
dwie stodoły 1028/A/Le 1987
Solec
27 dom 1136/A/Le 1988
41 dom 1135/A/Le 1988
42 dom 1134/A/Le 1988
43/44 dom 1133/A/Le 1988
Wieleń
Kościół fil. pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 170/Wlkp/A 22.12.1932
Kościół filialny 37/252/A/Le 1932
Zespół dworsko - parkowy  1279/A/Le 1992

 

       <- powrót        
  POSZUKAJ NA STRONIE:  


 


 

 
Jest nas 14.056 osób
(31.12.2014)

 

 


Oddział Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Przemęcie


Komenda Powiatowa Policji
w Wolsztynie

  

 

 


 liczba odwiedzin: 3062385      online: 1
Webmaster Mbest 2006