Strona startowa -> Inwestycje -> Inwestycje 2003-2006
               IMIENINY:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kontakt:  
 
Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
  065 549 60 71
  065 549 69 77
  [email protected]

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  Inwestycje 2003-2006
  2007-04-19  

Inwestycje w gminie Przemęt 2003-2006

Ważnym elementem gwarantującym rozwój gminy są liczne inwestycje. Praktycznie w każdej z 27 miejscowości gminy w ostatnich latach wykonano inwestycje polepszające warunki życia mieszkańców. Wśród tych inwestycji jest kilka szczególnie ważnych dla całej gminy.

Pozostałe inwestycje w poszczególnych miejscowościach prezentowały się następująco.

Barchlin

Gdy mowa o Barchlinie moim pierwszym skojarzeniem jest - jedna z najlepszych w Polsce kobiecych drużyn strażackich. Barchlin znany jest ze strażackich sukcesów młodzieży, sukcesów nie tylko krajowych ale także międzynarodowych. Sukcesy te to ciężka praca młodych zawodników oraz ich trenerów. Ważne jednak, aby mogli oni doskonalić umiejętności w odpowiednich warunkach. Dlatego wielką radością dla mieszkańców Barchlina był remont sali wiejskiej i urządzenie w niej oraz na terenie przyległym Centrum Społeczno-Kulturalno-Sportowego. Inwestycja ta kosztowała blisko 140 tys. zł i w znaczącej  części dofinansowana została z programu "Odnowy Wsi". Zakupiliśmy także nowe wyposażenie na salę wartości ponad 15 tys. zł.
Na podwyższenie jakości wody, z której korzystają mieszkańcy Barchlina wpływ miał remont stacji uzdatniania wody w Poświętnie. Inwestycja kosztowała 560 tys. zł i dofinansowana była przez SAPARD oraz Związek Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie.

Biskupice

Dziś Biskupice znane są przede wszystkim z "Zielonej Doliny", która w 2005 roku wyróżniona została przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego jako najlepszy projekt w Wielkopolsce. Sukces ten jest sukcesem wszystkich mieszkańców Biskupic, a w szczególności społeczności szkolnej z panią dyrektor Marzeną Kowalczyk na czele. Samorząd gminny także wniósł swój wkład w upiększenie Biskupic. W roku 2004 utwardzono kostką brukową skrzyżowanie przy przystanku autobusowym. Koszt tej inwestycji to ponad 46 tys. zł.

Inne inwestycje zrealizowane w Biskupicach:

Rok 2003 
- wykonano prace blacharsko-dekarskie na świetlicy
- remont szczytu na szkole
- wykonano odbudowę rowu - 7.596,- zł
- położono rury na poszerzenie mostku
- wykonano gabloty
- zakupiono wiatę przystankową - 4.375,- zł
Rok 2004
- utwardzono kostką brukową całe skrzyżowanie dróg gminnych - 46.873 zł
- remont stacji uzdatniania wody w Poświętnie - ponad 560 tys. zł
Rok 2005
- rozplanowanie terenu pod "Zieloną Dolinę"
- wykonano dróżki, studnię, postawiono ławki
- uregulowano sprawy własnościowe - wykupiono grunt pod świetlicą
Rok 2006 
- ustawiono płot betonowy przy "Zielonej Dolinie"
- wykonano projekt budowlany dla świetlicy wiejskiej

Na podwyższenie jakości wody, z której korzystają mieszkańcy Biskupic, podobnie jak w przypadku Barchlina, wpływ miał remont stacji uzdatniania wody w Poświętnie. Inwestycja kosztowała 560 tys. zł i dofinansowana była przez SAPARD oraz Związek Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie.

Błotnica

Bezpieczeństwo dzieci jest bardzo ważne i dlatego szczególnie cieszę się, iż w tym roku powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, która połączy Błotnicę i Przemęt. Droga wielu uczniów, którzy z Błotnicy idą lub jadą rowerami do szkoły w Przemęcie stanie się o wiele bezpieczniejsza. Budowa kosztować będzie 200 tys. zł, z czego 127 tys. zł pokryje Urząd Gminy Przemęt natomiast 73 tys. zł Starostwo Powiatowe w Wolsztynie. 

Inne inwestycje zrealizowane w Błotnicy:

Rok 2003
- wykonanie chodnika na ulicach Wiejskiej i Szkolnej (308 m) - 28 tys. zł
Rok 2004
- naprawa dachu na części frontowej sali - 5 tys. zł
Rok 2005 
- wykonanie 120 m kanalizacji burzowej - ul. Wąska - 16,8 tys. zł
- wykonanie chodnika na ul. Słonecznej i Wiejskiej (120 m) - 12,7 tys. zł
- opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej - ok. 33 tys. zł
- czyszczenie i udrożnienie Kanału Błotnickiego - 33,8 tys. zł
Rok 2006
- wyk. chodnika przy sali wiejskiej (50 m) - 5,6 tys. zł
- wymiana 6 okien na sali wiejskiej - 5,3 tys. zł 
- budowa oświetlenia na ul. Zachodniej
- kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego

Borek

Borek - mimo, że jest bardzo małą miejscowością naszej gminy - także znalazł sie na mapie inwestycyjnej.

Rok 2003
- zakupiono stół do tenisa stołowego
- przygotowano salkę do tenisa stołowego
- wykonano szambo do świetlicy
Rok 2004 
- malowanie świetlicy wiejskiej
Rok 2005 
- równanie dróg polnych
Rok 2006 
- zakupiono kwietniki do kwiatów żywych
- zamontowano lampy oświetlenia drogowego

Bucz

Ważnym sukcesem tej kadencji jest zrealizowanie remontu i modernizacji budynku pałacu w Buczu wraz z remontem dachu i wieżyczek. Dziś uczniowie szkoły podstawowej z Bucza i okolicznych miejscowości mogą uczyć się w bardzo dobrych warunkach. Trudno dziś pomyśleć, że kilka lat temu pojawił się pomysł  sprzedaży tego obiektu. Na szczęście nie doszło do tego i pałac pozostał szkołą. Całość inwestycji  zrealizowanych w pałacu w Buczu wyniosła 1.195.906 zł, z czego znaczną część pozyskaliśmy jako dofinansowanie z ZPORR.

Inne inwestycje zrealizowane w Buczu:
- wybudowano zatokę dla autobusów i połączono ją z parkingiem przed sklepami - 18.991 zł
- wybudowano chodnik przy ul. Kościelnej 1.etap - 15.202 zł, 2. etap - 23.576 zł 
- remont przedszkola
- budowa części chodnika przy ul. Kasztanowej - 31.239 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego
- wykonano tablicę informacyjną
- nasadzono krzewy i kwiaty
- wykonano remont biblioteki, zakupiono do niej komputer i kserokopiarkę
- wykonano projekt na budowę kotłowni przy sali - w tym roku nastąpi wybudowanie komina
- powierzchniowe utwardzenie dywanika asfaltowego w kierunku Bucz-Dębina - inwestycja realizowana  
  prze Starostwo Powiatowe
- zakup samochodu dla OSP - 70 tys. zł wkład Urzędu Gminy Przemęt, 50 tys. zł wkład Zarządu Woj. OSP 

Górsko

Górsko - mimo, że jest niewielką miejscowością - w ostatnim czasie bardzo prężnie rozwija się inwestycyjnie. Największą inwestycją zrealizowaną przez samorząd tej kadencji w Górsku jest położenie dywaników asfaltowych na dwóch drogach w tej miejscowości. Wartość inwestycji to 119 tys. zł.

Inne inwestycje zrealizowane w Górsku:

Rok 2003
- wybudowano ubikacje w sali wiejskiej. W tym celu wymurowano szambo, założono instalację wodno-kanalizacyjną, wstawiono nowe okna i drzwi oraz założono płytki na posadzkę
Rok 2004
- przestawiono stojący w chodniku słup energetyczny
- przebudowano dawne klasy lekcyjne na kuchnię przy sali wiejskiej
- postawiono piec kuchenny
- wykonano nową instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną
- założono w kuchni płytki na posadzkę
- opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej - 33.040 zł
Rok 2005
- wybudowano chodnik w kierunku kościoła (ok. 150 m) - 10.000 zł
- wybudowano chodnik w stronę Miastka (ok. 300 m) - sponsor p. Stanek
- odnowiono plac w centrum wsi i zakupiono wiatę przystankową - 2.386 zł (2.386 zł wkład p. Stanka)
- odnowiono plac zabaw
Rok 2006
- modernizacja oświetlenia ulicznego
- wymiana okien na sali wiejskiej - 5.105 zł

Kaszczor

Kaszczor w ostatnim roku bardzo wypiękniał. Od zawsze była to wieś wyjątkowa, gdyż po przez zwartą zabudowę przypomina małe miasteczko. Zrealizowane tu w ostatnich czterech latach inwestycje jeszcze bardziej upiększyły Kaszczor. Największą inwestycją była budowa drogi Sportowej i Koszykowej wraz z kanalizacją burzową. Dzięki wykonanym pracom dojazd na stadion w Kaszczorze jest bezpieczny i czysty. Inwestycję realizowano także z myślą o przedszkolakach, którzy uczęszczają do pobliskiego przedszkola. Całość inwestycji kosztowała ponad 440 tys. zł.

Inne inwestycje zrealizowane w Kaszczorze:
Remonty w Zespole Szkół w Kaszczorze za sumę 257.667 zł (dofinansowanie częściowe PAOW i 1% - rezerwa Ministerstwa Edukacji Narodowej):
- remont dachów wraz z ociepleniem i opierzeniami na głównym budynku, łączniku i sali gimnastycznej
- remont sali gimnastycznej - zamurowanie niepotrzebnych okien, malowanie, szlifowanie i lakierowanie parkietów, nowa wentylacja i oświetlenie
- wymiana części okien na szczelne plastikowe
- remont 4 klas na parterze - wymiana okien, gipsowanie i malowanie ścian, położenie nowej wykładziny
Budowa dróg i chodników:
- wymiana części chodnika przy ul. Cysterskiej - od mostu do końca salki parafialnej, w otoczeniu obelisku Jana Pawła II - 13.487 zł
- odwodnienie ul. Okrężnej - budowa rurociągu do rowu melioracyjnego, wyłożenie kostką brukową kolejnych kilkunastu metrów drogi - 17.924 zł
- położenie kostki przy krzyżu - ul. Zachodnia
- wymiana podłoża betonowego przy przystanku autobusowym - ul. Cysterska
- budowa odwodnienia na ul. Zachodniej - 11.464 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego
Budynek OSP w Kaszczorze i sala:
- wymiana bram garażowych - 17.373 zł (Dofinansowanie Komenda Woj. PSP)
- wymiana okien na sali - pierwsze piętro - 10.947 zł
- zainstalowanie instalacji co na sali OSP
Boisko sportowe:
- położenie kostki brukowej pod wiatą przy boisku - 6.743 zł
- powiększenie trybun - osadzenie nowych siedzisk - 8.343 zł
- częściowa budowa ogrodzenia na stadionie
Przedsięwzięcia powzięte celem poprawy wyglądu estetycznego wsi:
- zakup 4 szt. tablic informacyjnych
- 5 szt. ławek parkowych
- dokonano nasadzeń kwiatów i krzewów na klombach
- odgruzowano i wyrównano plac przy ul. Zachodniej, usypano górkę na sanki, plac wyrównano i utwardzono
W trakcie realizacji opracowanie sieci wodociągowej i opracowanie projektu remontu i modernizacji przedszkola.

Kluczewo

Od trzech lat Kluczewo znajduje się w czołówce konkursu "Piękna Wieś". Ważną inwestycją w tej wiosce jest wybudowanie drogi z kostki brukowej o długości 800 m. Inwestycja ta kosztowała 196 tys. zł. 

Inne inwestycje zrealizowane w Kluczewie:
Rok 2003 
- nie prowadzono żadnych inwestycji, ponieważ wieś miała zadłużenie wynikające z budowy drogi na ul. Długiej
Rok 2004 
- do sali wiejskiej zakupiono karnisze, firany, rolety i obrusy za kwotę 2,2 tys. zł
- odmalowano elewację sali wiejskiej - 2,3 tys. zł
- zakupiono szafki i zastawę stołową do salki małej - 600 zł
Rok 2005 
- zakupiono płytki na remont sanitariatów na sali wiejskiej
- położono kafelki w magazynie naczyń
- zakupiono  kosiarkę spalinową, ogrzewacz z butlą gazową i chłodziarko - zamrażarkę
- odtworzono drogę przy posesji p. Borowiaka i obniżono wjazd na jego posesję
- odmalowano salę wiejską
- odnowiono staw przy szkole i straży pożarnej
Rok 2006 
- wyremontowano całkowicie sanitariaty w sali wiejskiej, osadzono nowe drzwi, instalację wodną 
oraz zakupiono bojler elektryczny
- położono kafelki w kuchni  oraz pomalowano ściany.  

Mochy

Mochy to największa - najbardziej liczna - wioska naszej gminy. Tu także w ostatniej kadencji powstało wiele  istotnych inwestycji. W roku 2005 utwardzono ul. Leśną oraz wybudowano odwodnienie (około 120 tys. zł), a w roku 2006 wybudowano sieć wodociągową oraz doprowadzono prąd do działek położonych przy  stadionie (ponad 110 tys. zł).

Inne inwestycje zrealizowane w Mochach:
Rok 2003 
- chodnik na ul. 3. Maja - 18.190 zł
- fragment ul. Rzemieślniczej wraz z odwodnieniem - 2 zbiorniki na wodę, wykup gruntu
- zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu 
- wymiana okien po zachodniej stronie w całym budynku biblioteki
- wymiana pokrycia dachowego na głównym budynku szkolnym, na małej salce gimnastycznej i na łączniku
Rok 2004 
- oddano do użytku salę gimnastyczną wraz z kompletnym wyposażeniem (dofinansowanie Urząd Marszałkowski)
- wyrównano nierówności przy OSP
- ustawiono nowy przystanek autobusowy
Rok 2005
- utwardzono plac przed biblioteką, urządzono parkingi, boczne bezpieczne dojście na boisko małej szkółki - 72.639 zł
- połączono chodnikiem Ośrodek Zdrowia z placem przed biblioteką
- gruntownie zrobiono remont ul. Wolności
- wybudowano ścieżkę pieszo - rowerową łączącą ul. 3-Maja i Konwaliową - 5.123 zł
Rok 2006 
- ocieplono ściany OSP
- zmodernizowano oświetlenie uliczne
- wykonano przedostatni fragment ul. Rzemieślniczej - oba etapy kosztowały 84.099 zł
- wykonano utwardzony parking przy poczcie wraz z dojściem dla niepełnosprawnych
- wykonano gruntowny remont biblioteki wraz z zakupem nowych mebli, komputera i ksero
- wykonano konserwację dachów na przedszkolu, bibliotece i ośrodku zdrowia
- wykonano projekt budowy stołówki przy Zespole Szkół - 22.953 zł
- w trakcie realizacji remont dachu budynku remizy OSP - ok. 60.000 zł
- Starostwo Powiatowe wykonało kanalizację burzową ul. Powst. Wlkp. i przebuduje ok. 400 m tej ulicy 

Nowa Wieś

Przejeżdżając przez Nową Wieś nie sposób nie zauważyć poczynionych tu inwestycji. Spośród nich jedną  z ważniejszych była budowa chodnika na ulicy Przemęckiej w 2004 roku. Chodnik kosztował ponad 40 tys. zł.

Inne inwestycje zrealizowane w Nowej Wsi:
Rok 2003 
- remont kuchni i malowanie sali z zewnątrz i wewnątrz - ponad 20 tys. zł
- chodnik przy ul. Okrężnej - 6,2 tys. zł
- pokrycie blachą budynku OSP - 5,5 tys. zł
- nawożenie i równanie dróg polnych
Rok 2004 
- do kuchni zakupiono 2 chłodziarki i 2 stoły - ponad 5 tys. zł
Rok 2005 
- wymiana stolarki drzwiowej i wymiana ogrzewania na sali wiejskiej 31.980 zł
Rok 2006 
- zakupiono sprzęt dla KGW - 1 tys. zł
- wiata przystankowa - 3,8 tys.
- malowanie 2 salek - 1,4 tys. zł
- wiata na placu wiejskim - 9.398 tys. zł 

Olejnica

Olejnica to niewielka wieś, która podobnie jak Wieleń żyje "według pór roku". 
Inwestycje prowadzone w Olejnicy:
- wybudowano chodnik od przystanku autobusowego aż za skrzyżowanie - 12.200 zł
- zdemontowano stary przystanek autobusowy i zakupiono nowy - 3.490 zł
- zmodernizowano całkowicie oświetlenie drogowe, dołożono nowe lampy
- zamontowano tablicę ogłoszeń
- opracowano projekt kanalizacji sanitarnej - 33.040 zł

Osłonin

Osłonin to miejscowość z jednej strony turystyczna, ze względu na bliskość jeziora i ośrodków wypoczynkowych, z drugiej strony to wieś typowo rolnicza. Realizowane tu inwestycje powstają więc zarówno z myślą o mieszkańcach, jak i turystach. W roku 2003 zakończono 3 etap kanalizacji wsi (ponad 965 tys. zł) natomiast w roku 2004 utwardzono kostką brukową ulice Parkową i Polną oraz łącznik obok figury - całość ponad 1 km (ponad 520 tys. zł). Realizacja obu inwestycji możliwa była dzięki zdobyciu środków z dofinansowania SAPARD).

Inne inwestycje zrealizowane w Osłoninie:
Rok 2003 
- równanie i utwardzenie dróg polnych
- wykonanie ostatniego odcinka deptaka - przy ośrodku wypoczynkowym Relax - 25.634 zł
Rok 2004 
- równanie i umocnienie dróg polnych
Rok 2005 
- wymiana drzwi frontowych sali wiejskiej - 8.894 zł
- równanie i umocnienie dróg polnych
Rok 2006 
- modernizacja oświetlenia drogowego
- zamontowanie oświetlenia ścieżki - deptaka na całej długości od Wielenia do Osłonina - 170 tys.
- budowa studni chłonnej - 2.513 zł
- równanie i umocnienie dróg polnych
- w trakcie realizacji projekt sieci wodociągowej, budowa ujęcia wody (odwiert pod wodociąg i wykup gruntu) 

Perkowo

Najdroższą inwestycję zrealizowaną w Perkowie była budowa w tym roku boiska wielofunkcyjnego - kortu wraz z ogrodzeniem. Na ten cel wydaliśmy blisko 52 tys. zł. Ale oprócz tego ważną inwestycją była także budowa chodnika w kierunku PKP za ponad 26 tys. zł.

Inne inwestycje zrealizowane w Perkowie:
Rok 2003 
- wyrównanie równiarką dróg polnych
- zakupiono farby na pomalowanie z zewnątrz sali wiejskiej
- zakupiono cement na obudowanie chłodni przy sali
- wykonano chodnik z kostki brukowej w kierunku Nowej Wsi - 8.895 zł
Rok 2004 
- wymiana drzwi wejściowych do sali wiejskiej - 3.214 zł
Rok 2005 
- wymiana tablicy rozdzielczej na sali
- zakupiono kostkę brukową i obrzeże i założono je przy pomniku poległych powstańców przy szkole
- odnowiono plac i pomalowano figurę
- zamontowano wentylator wyciągowy w sali
- pomalowano scenę i zrobiono "wyprawki" na ścianach
Rok 2006
- zakupiono szafę na puchary 
W trakcie realizacji remont dachu na remizie oraz wykup gruntów pod ścieżkę pieszo - rowerową Perkowo-Przemęt.

Popowo Stare

Zniwelowano i wyłożono kostką brukową całe skrzyżowanie przy ulicy Lipowej - 83.514 zł

Inne inwestycje zrealizowane w Popowie Starym:
Rok 2003 
- w świetlicy wiejskiej poprawiono opierzenie szczytowe 
- pomalowano całą świetlicę - 3.455 zł
- przed budynkiem zostały ułożone płytki chodnikowe. Równiarką zostały wyrównane drogi polne.
Rok 2004 
- zakupiono kątownik na półki do chłodni przy sali wiejskiej
- wyczyszczono staw - 2.750 zł
- zakupiono rury przepustowe - 1.468 zł
Rok 2005 
- zakupiono wiatę przystankową - 3.928 zł
- budowa sieci wodociągowej - 44.445 zł
- do świetlicy kupiono komplet naczyń
Rok 2006 
- w świetlicy pomalowano 3 pomieszczenia
- przestawiono piec kuchenny
Na podwyższenie jakości wody, z której korzystają mieszkańcy Popowa Starego wpływ miał remont stacji uzdatniania wody w Poświętnie. Inwestycja kosztowała 560 tys. zł i dofinansowana była przez SAPARD oraz Związek Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie.

Poświętno

Niewątpliwie najważniejszą inwestycją w Poświętnie było wybudowanie w tym roku z kostki brukowej fragmentu drogi w kierunku Sikorzyna wraz z odwodnieniem oraz położeniem asfaltu na istniejącym betonie. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad 128 tys. zł.

Inne inwestycje zrealizowane w Poświętnie:
Rok 2003 
- dofinansowano zakup 4 mundurów strażackich
Rok 2004 
- wymiana okien w sali wiejskiej, wykonanie związanych z tym prac murarskich - 7.811 zł
Rok 2005 
- zakup wiaty przystankowej - 4.490 zł
Rok 2006 
- ułożenie kostki brukowej wokół przystanku autobusowego dla dzieci szkolnych

Przemęt

Przemęt swym wyglądem jeszcze niedawno zupełnie nie przypominał stolicy 14-tysięcznej gminy. Na szczęście zmieniło się to. Dzięki licznym inwestycjom Przemęt wypiękniał i stał się bardziej przyjazny mieszkańcom.
Największą inwestycją jaką zrealizowaliśmy w Przemęcie była budowa oczyszczalni ścieków. Budowa kosztowała ponad 4,1 mln złotych i możliwa była dzięki pozyskaniu środków z Funduszu SAPARD, NFOŚiGW i WFOŚiGW. Jednocześnie kolejne 4,1 mln zł zainwestowaliśmy w budowę kanalizacji sanitarnej dla całej wsi (17,4 km). W tym przypadku także skorzystaliśmy z środków NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

Inne inwestycje zrealizowane w Przemecie:
- pokrycie i ocieplenie dachu na Szkole Ponadgimnazjalnej wraz z opierzeniem - 105.631 zł, wymiana okien (dofinansowanie  1% rezerwa MEN i WFOŚiGW)
- ocieplenie i pokrycie dachu na starej części Zespołu Szkół wraz z opierzeniem - 123.398 zł
- na targowisku wybudowano kort tenisowy i do siatkówki (plac został uprzednio zmeliorowany) - 33.466 zł
- zagospodarowanie terenu wokół budynku urzędu wraz z nasadzeniem zieleni - 55.073 zł
- remont kapitalny sali GOK - wymiana okien i drzwi, nowa posadzka na sali głównej - 64.203 zł i w siłowni, wymiana instalacji elektrycznej w sali i kuchni, wyremontowano dach nad siłownią i kuchnią, wydzielono pomieszczenie na sprzęt chłodniczy, wybudowano toalety przy bibliotece i siłowni 
- wybudowano oświetlenie parkowe ul. Jagiellońskiej - 131.591 zł
- wybudowano drogę od ul. Jeziornej do boiska i dalej do Urzędu Gminy i na parking cmentarny
- wyremontowano wigwam i wyłożono go kostką brukową, zamontowano 2 lampy
- wykonano 7 ławo-stołów 
- zakupiono i ustawiono 3 wiaty przystankowe wraz z barierkami bezpieczeństwa
- dokonano remontu i utwardzenia dróg polnych - ul. Starkowska, Głęboka, Kluczewska - 138.531 (dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych), Brzozowa, Słoneczna, Biała Góra oraz dróg na pola  i łąki
- do kuchni sali wiejskiej zakupiono 2 chłodziarko - zamrażarki, 1 chłodziarkę, szafę chłodniczą, mikrofalówkę i 2 nowe kuchnie gazowe, wyremontowano piec węglowy i odnowiono pion kuchenny
- wyremontowano, ocieplono i założono opierzenie na całym dachu OSP - 29.120 zł, wykonano remont  i modernizację wnętrza remizy i zainstalowano nowe urządzenie pozwalające na natychmiastowe uruchomienie pojazdów bojowych straży
- zakupiono szereg urządzeń potrzebnych do prowadzenia akcji bojowych i poprawiających bezpieczeństwo strażaków ochotników
- wykonano parking przed OSP z kostki brukowej
- oczyszczono staw centralny - 57.000 zł, pozakładano zastawki, co umożliwia hodowlę ryb, dokonano wymiany rur kanalizacji burzowej odprowadzających wodę ze stawu do rowu przy posesji p. Sobierajskiego, pobudowano rów odpływowy wraz z przepustami na ul. Rzemieślniczej
- wyczyszczono staw na ul. Topolowej - 12.200 zł, w planie zarybienie go rybami odłowionymi ze stawu w centrum wsi
- wyczyszczono rów przy ul. Kluczewskiej i Topolowej, znajdujący się w ciągu urządzeń melioracyjnych
- wybudowano ścieżkę pieszo - rowerową od mostu na kanale aż do końca ul. Zaborowskiej, część łącznie z kanalizacją burzową - oba etapy 105.881 zł (dofinansowanie Powiat Wolsztyński i PZU)
- przeprowadzono modernizację oświetlenia drogowego w całej wsi
- zakupiono wózek deszczujący na stadion - 4.048 zł 
- odnowiono 2 figury i krzyż
- wyrównano parking przy ul. Opackiej
- zakupiono i ustawiono wiele koszy na śmieci i pojemniki do segregacji odpadów
- w trakcie realizacji ścieżka pieszo - rowerowa Przemęt - Błotnica (73.000 zł wkład Starostwa Powiatowego, 120.000 zł gminy)

Radomierz

Pośród wielu inwestycji jakie zrealizowano w Radomierzu na pierwszy plan wysuwają się dwie. Pierwszą z nich  jest budowa boiska wielofunkcyjnego - kortu wraz z ogrodzeniem za blisko 52 tys. zł. Drugą ważną inwestycją jest natomiast wybudowanie drogi Starkowo-Radomierz. Droga kosztowała ponad 66 tys. zł,  a jej budowa dofinansowana została przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.
  
Inne inwestycje zrealizowane w Radomierzu
Rok 2003 
- wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP - nowe drewno i blacha wraz z opierzeniami - ok. 180m2, koszt - 11.614 zł
- naprawiono dach na pomieszczeniach przyległych - nowa papa i lepik
- powstało nowe oświetlenie boiska sportowego - 3 słupy i 3 lampy
- wykonano oświetlenie toalet zewnętrznych
- zmodernizowano toalety wewnątrz sali - 2 nowe okna i 2 nowe pisuary
- położono chodnik z kostki brukowej na ul. Konwaliowej - ok. 100 m - koszt 5.520 zł
- wyrównano drogi dojazdowe do pól - żwir + równiarka
Rok 2004 
- wymieniono okna w sali wiejskiej - 10 szt. oraz 1 okno w kuchni i 1 na zapleczu - 20.188 zł
- wymieniono 14 szt. lamp w sali na energooszczędne
- zmodernizowano byłe pomieszczenie sklepowe na zmywalnię naczyń przy kuchni a pozostałą część na pokój na zebrania Rady Wiejskiej i innych organizacji
- pomalowano salę wewnątrz wraz z podłogą
- zbudowano wysepkę na skrzyżowaniu - nowe krawężniki, kostka i zamontowano stary zabytkowy dzwon
- zakupiono grzejnik elektryczny do ogrzania toalet
- zakupiono komplet 20 szt. naczyń stołowych i nowe garnki
Rok 2005 
- najważniejsza inwestycja to pokrycie całego dachu głównej sali papą termozgrzewalną - ok. 320 m2 - 9.528 zł.  W ten sam sposób zabezpieczono dach na toaletach
- zakupiono 42 nowe krzesła
- odnowiono i pomalowano przystanek oraz figurę przy ul. Konwaliowej
- zamontowano nową gablotę ogłoszeniową
Rok 2006 
- zakupiono nową podkaszarkę spalinową do wykaszania chwastów
- zakupiono 2 ławo - stoły wraz z zadaszeniem na plac zabaw
- zamontowano nowe drzwi wejściowe do sali wiejskiej
- opracowano projekt kanalizacji sanitarnej - 33.040 zł

Sączkowo

Inwestycje zrealizowane w Sączkowie:
Rok 2003 
- zakup siatki do piłki siatkowej
Rok 2004 
- naprawa chłodni i malowanie sali
- zakup kosiarki spalinowej
- wyremontowano drogę "Zapłoć", wykonano chodnik przed salą - 125.594 zł
Rok 2005 
- do sali zakupiono karnisze, firany, zakupiono farby i pomalowano łazienki
- remont stacji uzdatniania wody (ZMWiK we Wschowie)
Rok 2006 
- zakupiono stal na balustrady, gazony na kwiaty
- pomalowano elewację zewnętrzną sali wiejskiej i straży pożarnej - 6.468 zł
- przebudowa drogi do Przemętu -  inwestycja powiatowa

Siekowo

Siekowo to miejscowość, która mimo tego, iż położona jest poza granicami Przemęckiego Parku Krajobrazowego zajmuje ważne miejsce na mapie turystycznej naszej gminy. Tu znajduje się przepiękny park oraz pałac. Jest to jednak przede wszystkim wieś rolnicza i prowadzone tu inwestycje realizowane są z myślą o mieszkańcach. W roku 2004 wybudowaliśmy tu drogę z kostki brukowej. Koszt tej dużej inwestycji wyniósł ponad 285 tys. zł. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków z Funduszu SAPARD.

Inne inwestycje zrealizowane w Siekowie:
Rok 2002 
- zrealizowano i zapłacono za dokumentację na drogę 
- zakupiono część kostki brukowej 
Rok 2003 
- zamontowano wyciąg wentylacyjny do kuchni w sali wiejskiej
- zakupiono gaśnice
Rok 2004 
- modernizacja oświetlenia na sali, dołożenie dodatkowych gniazdek wtykowych, wymiana tablicy energetycznej z licznikami
- pomalowano małą salkę na przyjęcia
Rok 2005 
- został wybrukowany parking przed salą wiejską - inwestycja kosztowała ponad 24.432. zł
- zakupiono koszulki sportowe z nazwą Siekowo
Rok 2006 
- pomalowano front sali (robocizna w czynie społecznym)
- zrobiono bramki do piłki nożnej

Siekówko

Chodnik - to najdroższa inwestycja zrealizowana w minionej kadencji w Siekówku. Powstały w tym roku chodnik oraz kanalizacja burzowa kosztowały ponad 94 tys. zł z czego 38 tys. zł, pochodziło z dofinansowania od Starostwa Powiatowego.

Inne inwestycje zrealizowane w Siekówku:
Rok 2003 
- założono lampę przy posesji pp. Przydróżnych
- na sali obudowano grzejnik co, naprawiono chłodnię, wymieniono piec co (ok. 6 tys. zł), przey patelniach elektrycznych zamontowano wyłączniki
- wykonano zabezpieczenie na scenie - materiał przekazał p. Olbiński
- zakupiono dla OSP 11 koszul wyjściowych i 1 mundur
- naprawiono drogi polne
Rok 2004 
- pomalowano małą salę, hol i kuchnię
- urządzono kapliczkę - założono płytki, został przez p. Olbińskiego zrobiony stół pod ołtarz
- w dużej sali wycięto spróchniałe deski i zastąpiono je nowymi
- przy remizie OSP i przy figurze został wykonany i  pomalowany drewnochronem płot, przywieziono i pomalowano kamienie
- w chłodni wymieniono agregat chłodniczy
- zostały naprawione drogi polne i asfaltowa w kierunku kanału
- w parku zostały zrobione ławki
- za salą naprawiono kostkę brukową
- zakupiono nową kosiarkę do trawy
Rok 2005 
- zbudowano nową zmywalnię - 8.220 tys. zł
- zakupiono Pasję Pana Jezusa
- malowanie małej sali
- założono lampy przy figurze
- wymiana pieca co na sali - 5.992 zł 
- założono pompkę wspomagającą co i zawory na sali
Rok 2006
- wykonano nowe schody i chodnik przy sali
- rozebrano szpecące murki i wykonano nowe klomby
- zrobiono modernizację oświetlenia drogowego
- założono nowy agregat chłodniczy w chłodni sali wiejskiej - 3.916 zł
- założono nowe bramy w remizie OSP - 1.000 zł

Sokołowice

Niewielka wioska jaką są Sokołowice także mogła i nadal może liczyć na inwestycje. W tym roku przeprowadziliśmy kompleksowy remont tutejszej sali wiejskiej. Na cel ten wydaliśmy blisko 97 tys. zł, doliczając wcześniejszy remont dachu za 11 tys zł. Suma jaką wydaliśmy na odnowienie budynku sali wiejskiej wyniesie 108 tys. zł.

Inne inwestycje zrealizowane w Sokołowicach:
Rok 2003 
- pozyskanie od Agencji Nieruchomości Rolnych budynku na salę wiejską
Rok 2004 
- dokonano zakupów sprzętu sportowego
Rok 2005 
- remont figury św. Jana i Serca Jezusowego
- zakupy sprzęty sportowego
Rok 2006
- ułożenie kostki brukowej wokół sali i wykonanie schodów przed salą
- wybudowano boisko do piłki siatkowej i koszykowej wraz z ogrodzeniem
- rozebrano budynek gospodarczy
- zakupiono materiały na stoły do sali
- dokonano zakupów sprzętu sportowego
- zmodernizowano oświetlenie drogowe

Solec

Przejeżdżając przez Solec już na pierwszy "rzut oka" widać inwestycje jakie tu wykonano. Z daleka widoczna jest odmalowana sala wiejska (ponad 6,5 tys. zł) wraz odnowionym placem, parkingiem i zatoczką autobusową (ponad 62 tys. zł).

Inne inwestycje zrealizowane w Solcu:
- wykonano oświetlenie boiska
- wyremontowano dach na sali, remizie strażackiej i "kościółku" - 8.452 zł
- zakupiono wiatę przystankową - 5.000 zł
- pomalowano małą salkę i zakupiono nowe lampy
- położono płytki w "kościółku", zamurowano zbędne okno
- pomalowano kuchnię i piwnicę
- zmodernizowano całe oświetlenie drogowe na energooszczędne
- wykonano nawodnienie boiska
- w trakcie realizacji  budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej - inwestycję tę realizuje WZDW.  
Kwota dofinansowania ze strony gminy to 91.000 zł wraz z projektem zleconym przez gminę.

Solec Nowy

Położony nieco na uboczu Solec Nowy jest, podobnie jak pozostałe wioski naszej gminy, ważnym celem realizowanych inwestycji. W roku 2006 wybudowaliśmy tu boisko wielofunkcyjne - kort z całym wyposażeniem i ogrodzeniem, za ponad 51 tys. zł.

Inne inwestycje zrealizowane w Solcu Nowym:
Rok 2003 
- wykonano ok. 200 m chodnika  w kierunku torów kolejowych - część materiału zakupiło Starostwo Powiatowe, brakujący materiał i koszty robocizny poniosła Gmina
- wykonano w czynie społecznym bramki do piłki nożnej, zakup siatek - UG Przemęt
Rok 2004 
- został gruntownie wyremontowany piec kuchenny
Rok 2005 
- na przyszłe boisko sportowe została nawieziona ziemia a boisko wyrównane i utwardzone. Zakupiono trawę. 
Rok 2006 
- modernizacja całego oświetlenia drogowego na energooszczędne, zostały założone 2 dodatkowe lampy
- wyrównano drogi dojazdowe do pól i łąk oraz do probostwa

Starkowo

Inwestycje prowadzone w Starkowie dotyczyły zarówno oświaty, budynków użyteczności publicznej, a przede wszystkich remontów i budowy nowych dróg. W roku 2005 wykonaliśmy projekt budowy drogi w kierunku firmy Marmorin, aby w tym roku inwestując blisko 145 tys. zł, zgodnie z umową z firmą Marmorin, wykonać pierwszy etap budowy nowej drogi - wykonanie podbudowy kamiennej. W roku 2006 wybudowaliśmy także drogę w kierunku Radomierza za ponad 66 tys. zł. Część środków na ten cel pozyskaliśmy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Inne inwestycje zrealizowane w Starkowie:
Rok 2003
- remont sali wiejskiej - wymiana centralnego ogrzewania - 42.800 zł, 
- remont instalacji elektrycznej na sali - 10.358 zł
- remont kuchni - położenie między innymi glazury  na ścianach i posadzce 12.359 zł
- nawiezienie żwiru na drodze Starkowskiej na Zatoce
- równanie dróg gminnych - na Zatoce, do Boszkowa i w kierunku cegielni
Rok 2004 
- zakup mebli kuchennych do kuchni sali wiejskiej
- równanie dróg polnych  - na Zatokę i w kierunku Boszkowa
- projekt kanalizacji sanitarnej Starkowa wsi i Zatoki - 33.040 zł
Rok 2005 
- zakup 10 stołów na salę wiejską
- projekt oświetlenia drogowego na Zatoce
- projekt na budowę drogi do Marmorinu
Rok 2006
- zakupiono kosiarkę spalinową do koszenia trawy
- utwardzenie drogi ze Starkowa do Radomierza
- modernizacja oświetlenia drogowego w całej wsi, dołożenie kolejnych 7 lamp
- równanie dróg gminnych w kierunku Boszkowa, ul. Starkowską, Słoneczną, Wczasową i Krańcową
W trakcie realizacji opracowanie projektu sieci wodociągowej na Zatoce

Wieleń

Letniskowa miejscowość jaką jest Wieleń rządzi się "prawami pór roku". Ta spokojna w okresie zimy i jesieni wioska, wiosną i latem przeradza się w gwarne, pełne ludzi centrum wypoczynku. Inwestując tu trzeba więc pamiętać aby były to inwestycje przyjazne mieszkańcom i turystom. W tym roku niewątpliwie taką inwestycją było wykonanie oświetlenia parkowego na całym odcinku głównej ulicy Wielenia - ul. Wczasowej. Inwestycja kosztowała 168 tys. zł, a część środków na jej realizacje zdobyliśmy z funduszu Odnowy Sołectw. 

Inne inwestycje zrealizowane w Wieleniu:
Rok 2003 
- II etap budowy drogi na Placu Pielgrzymów - położono kostkę brukową wraz z krawężnikami na odcinku ok. 140mb - 104.556 zł 
- wykonano ścieżkę pieszo rowerową z Wielenia do Osłonina - 15.408 zł
Rok 2004 
- przystąpiono do odwiertu na ujęcie wody dla trzech wsi
- naprawy bieżące dróg polnych
Rok 2005 
- utwardzono kostką brukową ul. Klonową - ok. 130m
- utwardzono szeroki wjazd na ul. Jeziorną dł. ok. 20 m
- wykonanie obrzeża chodnikowego przy przystanku
- odnowienie figur
- naprawa wszystkich dróg gminnych w związku z koronacją Figury NMP
- budowa ujęcia wody (odwiert pod wodociąg i wykup gruntów pod ujęcie) - 35.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej - 15.000 zł
- wykup kolektora sanitarnego - 25.000 zł
Rok 2006
- modernizacja oświetlenia drogowego
- wybudowanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Wczasowej - ok. 65 mb - 27.797 zł 
W trakcie realizacji jest opracowanie projektu sieci wodociągowej.

       <- powrót        
  POSZUKAJ NA STRONIE:  


 


 

 
Jest nas 14.056 osób
(31.12.2014)

 

 


Oddział Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Przemęcie


Komenda Powiatowa Policji
w Wolsztynie

  

 

 


 liczba odwiedzin: 3062385      online: 1
Webmaster Mbest 2006