2010-12-07  

Łączna długość utwardzonych ścieżek pieszo-rowerowych przebiegających po terenie Gminy Przemęt wynosi 11 kilometrów 561 metry. Na tą długość składa się 11 odcinków:
 

Ścieżka rowerowa w Radomierzu w kierunku miejscowości Olejnica o długości 1440 m.

Ścieżka rowerowa Bucz-Boszkowo o długości 1000 m.

Ścieżka rowerowa w Przemęcie na ul. Rzemieślniczej o szerokości 2,5 m i długości 952 m.

Ścieżka pieszo/rowerowa w Siekówku o szerokości 2,0 m i długości 585 m.

Ścieżka pieszo-rowerowa o długości 661 metrów Bucz Dębina, stanowi część rowerowego Szlaku Górskiego.
Ścieżka pieszo-rowerowa o długości 920 metrów - Przemęt „gaćka”, która należy do Szlaku Cysterskiego. Na trasie tej ścieżki usytuowany jest zespół klasztorny z barokowym kościołem pocysterskim.

Ścieżka rowerowo-piesza na odcinku Kaszczor-Wieleń o długości 820 metrów stanowi część rowerowego Szlaku Kaszczorskiego. Odcinek ten umożliwia zwiedzenie dwóch barokowych kościołów pocysterskich w Kaszczorze oraz we Wieleniu, a także dotarcie do Jeziora Wieleńskiego

    

Ścieżka pieszo-rowerowa w Perkowie o długości 300 metrów należy do Szlaku Konwalii. Wędrując tą trasą można zobaczyć dwa niezwykłe pomniki przyrody, którymi są głaz narzutowy oraz Kanapa Napoleona.

Na Szlaku Konwaliowym leży ścieżka rowerowo –piesza z Przemętu do Błotnicy o długości 613 metrów powstała w 2006 roku. Umożliwia ona dotarcie do części muru pocysterskiego znajdującego się właśnie w Błotnicy oraz zwiedzenie niezwykłego barokowego kościoła pocysterskiego pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemęcie.

Ścieżka pieszo-rowerowa z Olejnicy w kierunku Górska o długości 750 metrów powstała w 2007 roku. Na tej trasie zlokalizowana jest wieża widokowa w Olejnicy, ze szczytu, której można podziwiać panoramę Przemęckiego Parku Krajobrazowego, a także plaża gminna w Osłoninie.

Ścieżka rowerowo-piesza łącząca Wieleń z Osłoninem powstała w 2007 roku, jej łączna długość wynosi 1770 metrów, a podzielona jest na dwie części: część żwirową o długości 720 metrów oraz część brukową o długości 1050 metrów. Trasa ta umożliwia dojście do plaży gminnej w Osłoninie oraz spacer wzdłuż jezior przemęckich.

Ścieżka rowerowo-piesza łącząca Przemęt z Perkowem powstała w 2008 roku, jej łączna długość wynosi 1750 metrów i podzielona jest na dwie części: żwirową o długości 770 metrów oraz brukową o długości 980 metrów. Poruszając się tą ścieżką można dotrzeć do tarasu widokowego w Perkowie, ukazującego Wyspę Konwaliową oraz Jezioro Przemęckie, można też zobaczyć Kanapę Napoleona oraz zwiedzić barokowy kościół pocysterski p.w. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie.