2010-12-07  

Żółty szlak kolarsko-pieszy przez teren  gminy Przemęt -  65,8 km

Niebieski szlak pieszy - 60,4 km (w tym na terenie Gminy Przemęt ok. 17 km)

Czarny szlak pieszy - Olejnica - Przemęt - Błotnica - 12 km