Nowe zasady korzystania z sal2015-01-15  

Nowe zasady dodatkowego i nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież szkolną z sal sportowych znajdujących się na terenie gminy Przemęt.

Informujemy, że Urząd Gminy Przemęt w porozumieniu z Dyrektorami Szkół, którzy  są dysponentami sal sportowych, ustalił nowe zasady dodatkowego i nieodpłatnego korzystania z tych sal.

Dzieci i młodzież szkolna, oprócz zajęć sportowych organizowanych w szkołach, może dodatkowo i nieodpłatnie korzystać z sal sportowych gminy Przemęt w terminach określonych niniejszym harmonogramem:
a) sala sportowa w Buczu: w każdy poniedziałek i piątek tygodnia w godzinach od 16,00 do 17,30,
b) sala sportowa w Kaszczorze: w każdy wtorek i piątek tygodnia w godzinach od 15,00 do 16,30,
c) sala sportowa w Mochach: w  każdy wtorek tygodnia w godzinach od 17,00 do 20,00,
d) sala sportowa w Przemęcie: w każdy wtorek tygodnia w godzinach od 19,00 do 21,00.

Harmonogram ten obowiązuje do 31 marca 2015 roku, z tym że w razie potrzeb może ulec zmianom.

Rezerwacji terminu korzystania z sali dokonuje się u Dysponenta sali według poniższych zasad:
a) grupy dzieci i młodzieży do lat 16 - rezerwacji dokonuje rodzic lub pełnoletni opiekun,
b) pozostałe grupy  młodzieży uczącej – rezerwacji dokonuje przedstawiciel grupy,
c) grupa  korzystających w danym czasie  z sali nie może być mniejsza niż 10 osób
d) korzystanie z sali sportowej potwierdza się na imiennej liście..  

Szczegółowe zasady korzystania z sali sportowej określa Szkoła. Do zasad tych należą między innymi:
a) maksymalną liczbę trenujących,
b) wymagania dotyczące opiekunów grup ,
c) wymagania dotyczące obuwia i stroju sportowego,
d) rodzaj i sposób rozgrywanych zawodów.

W sytuacji jakiegokolwiek naruszenia tych zasad Szkoła ma prawo odmówić grupom zawodników wstępu i korzystania z sali sportowej.