Wybory sołtysów i rad sołeckich2015-01-27  

W styczniu br. we wszystkich wsiach gminy Przemęt odbyły się zebrania wiejskie na których przeprowadzono wybory sołtysów i rad sołeckich. W większości miejscowości mieszkańcy wybrali dotychczasowych przedstawicieli wsi. Jedynie w pięciu miejscowościach nastąpiły zmiany gospodarzy. W Kaszczorze miejsce dotychczasowego sołtysa Kazimierza Jakuszyka zajął Mirosław Jacyno. W Perkowie nowym sołtysem został Szymon Wojciechowski, który zastąpił Czesława Praissa. Magdalena Kryś została sołtysem w Solcu, gdzie dotychczas funkcję tę pełnił Zenon Dreier, natomiast Monika Maćkowiak w Wieleniu, zastępując Edmunda Janowskiego. Nowego sołtysa wybrano również w Starkowie - został nim Adam Czapczynski, który zmienił Krzysztofa Wojtkowiaka.
W pozostałych miejscowościach wybory zakończyły się bez zmiany sołtysów. Zostali nimi wybrani: Jerzy Dominiak w Barchlinie, Sylwia Józefczak w Biskupicach, Waldemar Chojnacki w Błotnicy, Władysław Sadowski w Borku, Andrzej Wojciechowski w Górsku, Jolanta Skoracka w Kluczewie, Marek Malcherek w Mochach, Katarzyna Koszel w Nowej Wsi, Stanisław Firlej w Ojejnicy, Jadwiga Nowak w Osłoninie, Tomasz Szwarc w Poświętnie, Jacek Piotrowski w Przemęcie, Bernadeta Wojdowska w Radomierzu, Czesław Siuda w Sączkowie, Czesław Kostrzewa w Siekowie, Tomasz Ligma w Siekówku, Kazimierz Cichoszwski w Sokołowicach, Longina Bednarczyk w Solcu Nowym.
Wybory nie odbyły się w Popowie Starym i Buczu ze względu na brak kandydatów. W obu miejscowościach wybory przeprowadzone zostaną w późniejszym terminie.
Podczas sesji Rady Gminy Przemęt oficjalnie powitano nowych sołtysów, natomiast kończący urzędowanie otrzymali od władz samorządowych podziękowania.