Budżet 2015 przyjęty jednogłoście2015-01-29  

Na poniedziałkowej sesji, 26 stycznia, Rada Gminy Przemęt jednogłośnie uchwaliła budżet Gminy Przemęt na rok 2015.  Dochody gminy w roku 2015 ustalono na łączną kwotę  46.375.660 zł, natomiast wydatki na kwotę  50.405.060 zł.  Zauważalny deficyt w wysokości 4.029.400 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
Przyjecie budżetu poprzedziło m.in. odczytanie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji stałych Rady Gminy Przemęt.
Warto zwrócić uwagę, że znacząca kwota, bo aż ponad 11 mln zł została zaplanowana na wydatki inwestycyjne związane między innymi z budową sieci sanitarnej w miejscowościach: Mochy, Górsko, Olejnica i Starkowo II etap.