2006-02-17  

Drodzy Państwo,

Pragnę gorąco zaprosić Was do gminy Przemęt. Nasza gmina, położona w południowo-zachodniej Wielkopolsce, to gmina z tradycjami, zielona 
i przyjazna.

Z tradycjami, jako że na naszym terenie na każdym kroku napotkać można miejsca pamięci i zabytki, będące świadectwem bogatej i chlubnej przeszłości tych terenów, które przez wieki związane były z działalnością zakonu cystersów.

 

Zielona, gdyż na terenie gminy Przemęt znajduje się Przemęcki Park Krajobrazowy z rezerwatami przyrody, wieloma jej pomnikami, i licznymi terenami zieleni.
 
Przyjazna, bo władze gminy z radością witają nowych mieszkańców i przedsiębiorców, czyniąc nieustanne starania w kierunku poprawy jakości życia i prowadzenia biznesu na terenie gminy Przemęt.
 
Ufam, iż nasza witryna pozwoli Państwu bliżej poznać gminę Przemęt. To zaś zaowocuje Waszą decyzją o związaniu się z Przemętem, czy to jako mieszkańcy, czy też jako inwestorzy i przedsiębiorcy.
 
Wójt Gminy Przemęt
mgr inż. Dorota Gorzelniak
[email protected]