2006-02-20  

Wójt Gminy Przemęt

Wójtem Gminy Przemęt od 2002 roku jest
mgr inż. Dorota Gorzelniak    

Adres do korespndencji:
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
tel. 065 549 60 71 (sekretariat)
e-mail: [email protected]  

Wójt Gminy Przemęt przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 9:00 - 13:00