Strona startowa
               IMIENINY:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kontakt:  
 
Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
  065 549 60 71
  065 549 69 77
  [email protected]

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 VII sesja RG Przemęt2015-03-23  

30 marca 2015 r. o godz. 14:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie odbędzie się VII sesja Rady Gminy Przemęt.
Porządek obrad VII sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Barbary w Buczu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2015 – 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2015 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/11 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wzorców formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/225/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barchlin.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/232/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popowo Stare.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/351/2010 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przemęt.
17. Wolne głosy, wnioski i informacje.
18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
19. Zamknięcie obrad
<- powrót        
  POSZUKAJ NA STRONIE:  


 


 

 
Jest nas 14.056 osób
(31.12.2014)

 

 


Oddział Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Przemęcie


Komenda Powiatowa Policji
w Wolsztynie

  

 

 


 liczba odwiedzin: 3020654      online: 1
Webmaster Mbest 2006