Strona startowa
               IMIENINY:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kontakt:  
 
Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
  065 549 60 71
  065 549 69 77
  [email protected]

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Strona:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  
 Spotkanie młodych miłośników historii 2014-12-01  

Jak co roku koniec listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Przemęcie upływa pod znakiem historii. Już po raz siódmy, 28 listopada br. odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Historii Ziemi Przemęckiej. Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu, jego uczestnicy - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, rozwiązywali test sprawdzający wiedzę o historii naszego regionu, a także wyjechali na wycieczkę do Bramy Poznania ICHOT. Więcej na stronie www.gok.org.pl.  

 I sesja RG Przemęt2014-12-01  

28 listopada br. odbyła się I sesja Rady Gminy Przemęt. Obrady otworzył najstarszy radny Marian Nowak. Podczas sesji nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Dokonano również wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt. Jedynym zgłoszonym kandydatem na to stanowisko był Jerzy Dominiak, który został wybrany jednogłośnie (15 głosów za). Na stanowiska wiceprzewodniczących kandydowało trzech radnych - Aldona Rimke, Tomasz Maciejewski i Joanna Koziołek. W efekcie tajnego głosowania Aldona Rimke i Joanna Koziołek otrzymały po 13 głosów natomiast Tomasz Maciejewski 2 głosy. Aby wyłonić pierwszego i drugiego wice przewodniczącego przeprowadzono powtórne tajne głosowanie. Pierwszą wiceprzewodniczącą została radna Aldona Rimke (12 głosów), a drugą wiceprzewodniczącą radna Joanna Koziołek (3 głosy).

więcej »
 ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE2014-11-28  

Zapraszamy na otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców Aglomeracji Leszczyńskiej związane z opracowaniem „Strategii rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej”. Celem konsultacji jest zaprezentowanie mieszkańcom założeń Strategii oraz zebranie wniosków i uwag.

więcej »
 I sesja RG Przemęt2014-11-28  

Pierwsza sesja Rady Gminy Przemęt - 28.11.2014, godz. 10:00 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie

 Przerwa w dostawie energii elektrycznej2014-11-21  

Informujemy, iż na terenie wsi Mochy nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 28 listopada 2014 roku w godzinach od 08:00 do 15:30. Przerwa w dostawie energii obejmuje: ul. Dębowa 1, 2, 4-7, ul. Podgórna 1-3, ul. Powstańców Wlkp. 1, 3-13, 15, 17, ul. Przemęcka 2, 4, 5, 6, 8, ul. Wolsztyńska 2.

więcej »
 OGŁOSZENIE2014-11-20  

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 grudnia 2014r. o godz. 15:00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji przebudowy/remontu promenady zlokalizowanej na ul. Wczasowej w Wieleniu.

W związku z tym zapraszamy zainteresowane osoby w szczególności osoby prowadzące w Wieleniu działalność gospodarczą na ww spotkanie w celu przedstawienia ewentualnych pomysłów.
 
Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2014r. o godz. 15:00 przy ulicy dojazdowej do przepompowni P-1 (początek przebiegu ciągu pieszo-rowerowego).
 Nowe Taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków2014-11-20  

Wójt Gminy Przemęt informuje, że zgodnie z uchwałą nr CCXL II /102/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie z dnia 13 listopada  2014r. z dniem 1 stycznia 2015r. wprowadza nowe taryfy za odprowadzanie ścieków.

więcej »
 Oficjalne wyniki wyborów samorządowych dla Gminy Przemęt2014-11-19  

Oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2014 w Gminie Przemęt

– wybór Wójta Gminy Przemęt.

Dorota Gorzelniak – 70,26% (3683 głosy)
Tadeusz Dubisz – 29,74% (1559 głosów).

- wybory do Rady Gminy Przemęt

Protokół z wyborów - pdf. 

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym - pdf.


- wybory do Rady Powiatu (www.powiatwolsztyn.pl) - pdf.

 Konsultacje społeczne mieszkańców gminy dot. Strategii rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów2014-11-18  

Gmina Przemęt informuje, że w toku działań związanych z realizacją projektu pn. „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” odbędą się konsultacje społeczne dla mieszkańców gminy. 

Celem spotkania jest zebranie opinii na temat projektu Strategii rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów.  

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji. Planowany termin spotkania to: 20 listopada 2014 roku. o godz. 18:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Geodetów 1 w Lesznie.

OFAL - strona internetowa


w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

 Raport "Gmina Przemęt 2010-2014"2014-11-14  

12 listopada br. odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy Przemęt. Podczas sesji Wójt Gminy Przemęt, pani Dorota Gorzelniak, przedstawiła raport o stanie gminy „Gmina Przemęt w latach 2010-2014”. [ RAPORT ] Szczególna uwagę w wójt zwróciła na bardzo dużą ilość inwestycji i zadań realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Od 2010 roku zrealizowano i cały czas realizuje się zadania o wartości 60 mln złotych z czego 41 mln pozyskano z zewnątrz. Wysokość pozyskiwanych środków zewnętrznych wpływa na bardzo dobrą sytuację finansową gminy. Obecnie zadłużenie wynosi zaledwie 13,34% przy dopuszczalnym 60%.
Podczas sesji wszystkim radnym wręczono specjalne podziękowania za pracę w tej kadencji. Podziękowania otrzymali również sołtysi oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy w Przemęcie i jednostek podległych samorządowi, a za ich pośrednictwem wszyscy pracownicy.

 Święto Niepodległości w Przemęcie2014-11-13  

W tym roku przemęckie obchody Święta Niepodległości miały wyjątkowo uroczysty przebieg. We wtorek, 11 listopada odbyło się tu uroczyste odsłonięcie odrestaurowanej kapliczki Matki Boskiej i Pomnika Pamięci Narodowej.

więcej »
 Jubileusz 50-lecia par małżeńskich2014-11-12  

6 listopada 2014 roku w sali wiejskiej w Nowej Wsi Wójt Gminy Przemęt Pani Dorota Gorzelniak wręczyła medale nadane przez Prezydenta RP w związku 50-cio leciem pożycia małżeńskiego 22. szczęśliwym parom.

więcej »
 Ważne informacje dla wyborcy udającego się do lokalu wyborczego2014-11-10  

1. Głosować może tylko osoba zameldowana na pobyt stały na terenie gminy Przemęt lub na pobyt czasowy pod warunkiem, że jest wpisana do stałego rejestru wyborców na terenie gminy Przemęt.
2. Przepisy wyborcze stanowią, że przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Obwodowej Komisji Wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
3. Każdy wyborca otrzymuje w tych wyborach 4 karty do głosowania:
 - na wójta gminy - koloru różowego,
 - na radnych do rady gminy - koloru białego,
 - na radnych do rady powiatu - koloru żółtego,
 - na radnych do sejmiku województwa wielkopolskiego - koloru niebieskiego.
Na każdej otrzymanej karcie powinien wstawić wyłącznie po jednym znaku „x” przy nazwisku wybranego kandydata. Głos ważny to głos oddany wyłącznie na jednego kandydata na wójta, jednego kandydata do rady gminy, jednego kandydata do rady powiatu i jednego kandydata do sejmiku województwa.
4.  Wyborcy głosują w obwodach głosowania zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Przemęt z dnia 13 października 2014 roku, w godz. od 7.00 do 21.00. w dniu 16 listopada 2014 roku.
 

 LIV Sesja Rady Gminy Przemęt2014-11-10  

Zapraszamy na ostatnia w tej kadencji, LIV sesję Rady Gminy Przemęt, która odbędzie się 12 listopada 2014 r. o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie. W programie sesji m.in. przedstawienie przez Wójta Gminy raportu „Gmina Przemęt w latach 2010-2014”.
 

więcej »
 Informacja2014-11-04  

DNIA 17.11.2014 r. W GODZ. 11ºº - 13ºº PRZEPROWADZONY ZOSTANIE POBÓR PODATKU DOTYCZĄCY IV RATY 2014 r. MIEJSCE POBORU PODATKU SALKA WIEJSKA W BŁOTNICY.

Wójt Gminy
/-/ Dorota Gorzelniak

 Wiata grillowa w miejscowości Osłonin2014-11-03  

W miejscowości Osłonin zrealizowano projekt pn. „Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań – budowa wiaty grillowej” w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. W ramach inwestycji zbudowano wiatę grillową (fundamenty oraz konstrukcję i pokrycia dachu wiaty grillowej). 

więcej »
 Ogłoszenie wójta o przetargu2014-10-30  

Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o przetargach na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w Przemęcie. [ załącznik 1 ] [załącznik 2 ] [ załącznik 3 ]

  POSZUKAJ NA STRONIE:  


 


 

 
Jest nas 14.056 osób
(31.12.2014)

 

 


Oddział Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Przemęcie


Komenda Powiatowa Policji
w Wolsztynie

  

 

 


 liczba odwiedzin: 3020640      online: 1
Webmaster Mbest 2006