Strona startowa
               IMIENINY:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kontakt:  
 
Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
  065 549 60 71
  065 549 69 77
  [email protected]

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Strona:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  
 Informacja dla sprzedawców alkoholu2014-09-05  

Przypominamy przedsiębiorcom, że dnia 30 września  2014 roku mija termin opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Niedopełnienie tego obowiązku, zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.
 

 Powierzenie na kolejne pięć lat funkcji dyrektora2014-09-03  

W wyniku ogłoszonego konkursu i głosowania w dniu 8 sierpnia 2014 r. Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi, którym została Pani Alina Piotrowska.  Wójt Gminy Przemęt Pani Dorota Gorzelniak  w dniu 22 sierpnia 2014 r. wręczyła powierzenie  stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi Pani Alinie Piotrowskiej. Powierzenia na kolejne pięć lat otrzymały również po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Poznaniu Pani Barbara Utrata Dyrektor Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach oraz Pani Melania Wysocka Dyrektor Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu gratulujemy.

 Od 1 września 2014 kolejni nauczyciele mianowani w Gminie Przemęt.2014-09-03  

22 sierpnia 2014 Wójt Gminy Przemęt Pani Dorota Gorzelniak nadała akta stopnia awansu zawodowego następującym osobom: Pani Magdalenie Bajon z SP Biskupice, Pani Joannie Stanek - Koźlik z ZS w Przemęcie, Panu Patrykowi Flieger z SP Biskupice, Panu Piotrowi Kamińskiemu z ZS w Kaszczorze. Podczas nadania stopnia nauczyciela mianowanego, wszyscy nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie.

 Rocznica wybuchu II wojny światowej2014-09-01  

Dziś obchodzimy 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji w wielu miejscowościach uczczono pamięć walczących w obronie Ojczyzny i pomordowanych podczas zawieruchy wojennej. Na przemęckim rynku  pod Pomnikiem Serca Pana Jezusa, gdzie znajdują się tablice przypominające o mieszkańcach naszego terenu, którzy walczyli o niepodległość Polski, znicze zapaliły i złożyły kwiaty delegacje Zespołu Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie, Towarzystwa Pamięci Powstania  Wielkopolskiego w Przemęcie oraz Urzędu Gminy Przemęt.

 Podpisano list intencyjny2014-09-01  

26 sierpnia br. w Przemęcie odbyło się cykliczne spotkanie samorządowców z naszego regionu. Podczas spotkania omawiane była m.in. kwestie związane z utrzymaniem i odbudową kanałów i urządzeń wodnych. Uczestniczący w naradzie wójtowie gmin Przemęt, Wijewo i Włoszakowice podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w tym właśnie zakresie. W dokumencie tym czytamy, iż „sygnatariusze niniejszego listu deklarują dążyć do odbudowy istniejących oraz budowy nowych kanałów łączących jeziora, w razie potrzeby śluz, mostów i niezbędnych urządzeń wodnych w celu rozwoju turystyki wodnej na terenie naszych gmin a zatem i do podniesienie atrakcyjności tego terenu.
W celu realizacji ww. zamierzenia sygnatariusze listu deklarują doprowadzić do zawarcia stosownego porozumienia, które ureguluje prawa i obowiązki poszczególnych gmin oraz stworzy ramy prawne dla realizacji wspólnego celu.”

 Konsultacje społeczne mieszkańców gminy na temat wypracowanego projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej.2014-09-01  

Gmina Przemęt informuje, że w toku działań związanych z realizacją projektu pn. „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” odbędą się konsultacje społeczne dla mieszkańców gminy.  

Celem spotkania jest zebranie opinii mieszkańców na temat wypracowanego projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej.

Planowany termin spotkania to: 8 września 2014 roku. o godz. 17:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Geodetów 1 w Lesznie. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji mogą zgłaszać się telefonicznie do Pani Amelii Łabędź pod nr tel. (65) 549-60-71 , wew. 63 w godz. otwarcia Urzędu Gminy do dnia 02.09.2014 r. Gmina Przemęt dysponuje 3 miejscami. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

 Rajd rowerowy przeniesiony na 21 września.2014-08-31  

Uwaga miłośnicy Przemęckich Rajdów Rowerowych! Informujemy, że zmienił się termin XXI Przemęckiego Rajdu Rowerowego. Na trasę wyruszymy w niedzielę 21 września br. Start z Moch. Więcej informacji już niebawem na plakacie.

 Wyprawka szkolna 20142014-08-28  

Informujemy, że do dnia 12 września 2014 r. można składać wnioski do szkół w ramach Rządowego program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”, polegającego na dofinansowaniu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

więcej »
 Zaginął młody pies.2014-08-27  

Zaginął młody pies. Jeśli go znalazłeś lub wiesz gdzie przebywa prosimy o kontakt - tel. 603 649 671.

 Zakupiono nowe instrumenty2014-08-26  

Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie zakupił nowe instrumenty dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Środki na ten cel pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Rozwój Infrastruktury Kultury, priorytet Infrastruktura Domów Kultury". Dzięki dofinansowaniu zakupiono tenor horn, alt horn, trąbkę, dwa saksofony, dwa flety poprzeczne oraz pięć werbli marszowych. Zakupiono również akcesoria i wyposażenie muzyczne - pięć nosideł do werbli oraz dwa ustniki do saksofonów. Łączny koszt zakupu instrumentów i wyspsażenia dodatkowego wyniósł 37.500 zł z czego 30.000 zł to dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie. Więcej na stronie www.gok.org.pl.

 Budowa ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Sączkowo i Starkowo oraz remont ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wieleń2014-08-26  

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO
NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW)

Miło nam poinformować, iż Gmina Przemęt w dniu 21 sierpnia  2014r. podpisała umowę o przyznanie pomocy finansowej na operację pn.: „Budowa przeznaczonych do użytku publicznego ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Przemęt w miejscowościach Sączkowo i Starkowo oraz remont ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wieleń przeznaczonego do użytku publicznego”.
Realizacja ww operacji wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Całkowita wartość zadania wynosi: 1 729 466 złotych, z czego przyznana pomoc wynosi 500 000 złotych.
Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

 Przerwa w dostawie energii elektrycznej2014-08-26  

Informujemy, iż na terenie wsi Bucz nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 27 sierpnia 2014 roku w godzinach od 07:00 do 11:00. Przerwa w dostawie energii obejmuje:  ul. Boszkowska 1, gospodarstwo rolne, Bucz Dębina 1. Informujemy również, iż na terenie wsi Mochy nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 01 września 2014 roku w godzinach od 07:30 do 16:00. Przerwa w dostawie energii obejmuje: ul. 3 Maja 39-81 (nieparzyste), 46-74 (parzyste), ul. Boczna 1, ul. Morelowa 1-4, 6, 8, ul. Rzeczna 1.

Informacja pochodzi ze str. internetowej  ENEA- Rejon Dystrybucji Leszno: http://www.operator.enea.pl/index.php?rejon=15

 Bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców2014-08-26  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu zapraszają na bezpłatne jednodniowe seminaria w tematyce zapobiegania zdarzeniom wypadkowym w miejscu pracy. W trakcie spotkania poruszone zostaną zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego. Seminaria skierowane są do pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego (w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy) sektora budowlanego, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, transportu, przetwórstwa przemysłowego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli oraz usług.

więcej »
 Przerwa w dostawie energii elektrycznej2014-08-26  

Informujemy, iż na terenie wsi Mochy nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 2 września 2014 roku w godzinach od 07:30 do 16:00. Przerwa w dostawie energii obejmuje:  ul. 3 Maja 46 do 74 (parzyste), 39 do 81 (nieparzyste), ul. Boczna 1, ul. Morelowa 1 do 4, 6, 8, ul. Rzeczna 1. Informujemy również, iż na terenie wsi Starkowo nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 3 września 2014 roku w godzinach od 07:30 do 12:00. Przerwa w dostawie energii obejmuje: ul. Letniskowa 1 do 22, 24, 26, 30, ul. Słoneczna 13 do 41 (nieparzyste), 40 do 80 (parzyste), ul. Starkowska 13, ul. Zielona 16, 18, 20, 22.
Informacja pochodzi ze str. internetowej  ENEA- Rejon Dystrybucji Leszno: http://www.operator.enea.pl/index.php?rejon=15

 Bieg w Krainie Konwalii - 14.09.20142014-08-25  

Zapraszamy do wzięcia udziału w biegu w Krainie Konwalii.

Bieg na 15 km odbędzie się w dniu 14.09.2014r., o godz. 11:00.

Limit zgłoszeń: 100 uczestników.
Opłata startowa: wynosi 30zł, płatna do dnia 05.09.2014r. (decyduje data wpływu), przelewem na rachunek Organizatora.
Zgłoszenia: można dokonać elektronicznie do dnia 05.09.2014r. na stronie, www.przemet.pl www.wolsztynskiklubbiegowy.pl lub bezpośrednio na stronie http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1363. W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Start i meta: umiejscowione będą na plaży w Osłoninie, tuż obok kompleksu rekreacyjno-sportowego Gminy Przemęt (wjazd na parking od ul. Sportowej w Osłoninie – oznakowanie). Trasa przebiega przy Jeziorze Wieleńskim, Osłonińskim, Górskim i Olejnickim oraz przy wieży widokowej w Olejnicy, nawierzchnia gruntowa i dukty leśne ok. 90%, asfalt i kostka ok. 10%.
Więcej informacji: w regulaminie biegu
 
 XIII Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży2014-08-11  

 W dniach od 28 lipca do 6 sierpnia 2014 roku w Powiecie Wolsztyńskim w Wieleniu Gmina Przemęt, odbyło się XIII Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży pt. „My w Europie – młodzież w dialogu”. Przewodnim tematem na warsztatach była „Muzyka”. Spotkania te odbywają się w ramach porozumienia między powiatami: wolsztyńskim, Dahme – Spreewald i Rejonem Solecznickim oraz Fundacją „Großes Waisenhaus zu Potsdam” i Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

więcej »
 PÓŁKOLONIA W OSŁONINIE LATO 20142014-08-11  

 Od dnia 30 czerwca 2014r. do 19 lipca 2014 trwała jubileuszowa 10 edycja Półkolonii Letniej w Osłoninie. Łącznie udział wzięło w niej 92 uczniów, absolwentów klasy V Szkół Podstawowych z całej gminy Przemęt. Półkolonia odbywa się pod hasłem „Każde dziecko w Gminie Przemęt uczy się pływać”. Na dzieci czekało wiele atrakcji. Głównym celem jakim zrealizowano podczas tegorocznej półkolonii była nauka pływania wszystkich uczestników, a także umiejętność zachowania się przy dużych akwenach wodnych. W pochmurne dni nie zabrakło zajęć sportowych, plastycznych i muzycznych. Przeprowadzone zostały zajęcia socjoterapeutyczne, pogadanki z strażakami. Uczestnicy zwiedzali atrakcyjne miejsca gminy Przemęt Dzieci miały zapewniony ciepły posiłek, słodką przekąskę i dowóz.

więcej »
  POSZUKAJ NA STRONIE:  


 


 

 
Jest nas 14.056 osób
(31.12.2014)

 

 


Oddział Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Przemęcie


Komenda Powiatowa Policji
w Wolsztynie

  

 

 


 liczba odwiedzin: 3020757      online: 1
Webmaster Mbest 2006