Strona startowa
               IMIENINY:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kontakt:  
 
Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
  065 549 60 71
  065 549 69 77
  [email protected]

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 I sesja RG Przemęt2014-12-01  

28 listopada br. odbyła się I sesja Rady Gminy Przemęt. Obrady otworzył najstarszy radny Marian Nowak. Podczas sesji nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Dokonano również wyboru  Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt. Jedynym zgłoszonym kandydatem na to stanowisko był Jerzy Dominiak, który został wybrany jednogłośnie (15 głosów za). Na stanowiska wiceprzewodniczących kandydowało trzech radnych - Aldona Rimke, Tomasz Maciejewski i Joanna Koziołek.  W efekcie tajnego głosowania Aldona Rimke i Joanna Koziołek otrzymały po 13 głosów natomiast Tomasz Maciejewski 2 głosy. Aby wyłonić pierwszego i drugiego wice przewodniczącego przeprowadzono powtórne tajne głosowanie. Pierwszą wiceprzewodniczącą została radna Aldona Rimke (12 głosów), a drugą wiceprzewodniczącą radna Joanna Koziołek (3 głosy).

Skład rady Gminy Przemęt
1.  Jerzy Dominiak z Barchlina - Przewodniczący
2.  Justyna Klecha z Solca
3.  Piotr Kokornaczyk z Moch
4.  Joanna Koziołek z Nowej Wsi - II Wiceprzewodnicząca
5.  Tomasz Kupisz z Radomierza  
6. Tomasz Maciejewski z Bucza
7.  Irena Mikitiuk z Siekówka
8.  Stefan Napierała z Błotnicy 
9.  Jadwiga Nowak z Osłonina
10.  Marian Nowak z Popowa Starego
11.  Jan Rademacher z Przemętu
12.  Aldona Rimke z Przemętu - I Wiceprzewodnicząca
13.  Tomasz Szenknecht z Siekowa 
14.  Elżbieta Wita z Moch   
15.  Ireneusz Wolniczak z Kaszczoru

Odbyło się również głosowanie nad wyborem przewodniczących i członków komisji stałych.

Komisja Rewizyjna:
1. Justyna Klecha - Przewodnicząca Komisji
2. Irena Mikitiuk
3. Marian Nowak
4. Jan Rademacher - Wiceprzewodniczący Komisji
5. Elżbieta Wita

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:
1. Piotr Kokornaczyk
2. Joanna Koziołek
3. Tomasz Kupisz
4. Tomasz Maciejewski – Wiceprzewodniczący Komisji
5. Stefan Napierała
6. Jadwiga Nowak
7. Aldona Rimke - Przewodnicząca Komisji
8. Tomasz Szenknecht
9. Ireneusz Wolniczak

Komisja Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego:
1. Piotr Kokornaczyk
2. Tomasz Maciejewski
3. Stefan Napierała
4. Jadwiga Nowak
5. Marian Nowak - Wiceprzewodniczący Komisji
6. Jan Rademacher - Przewodniczący Komisji
7. Tomasz Szenknecht

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i  Spraw Socjalnych:
1. Justyna Klecha
2. Joanna Koziołek
3. Tomasz Kupisz
4. Irena Mikitiuk
5. Aldona Rimke - Wiceprzewodnicząca Komisji
6. Elżbieta Wita - Przewodniczący Komisji
7. Ireneusz Wolniczak

Podczas sesji Wójt Gminy Przemęt, Dorota Gorzelniak przedstawiła radnym informacje o stanie Gminy Przemęt oraz złożyła przed radnymi uroczyste ślubowanie.
Gratulację wyboru zarówno wójtowi jak i wszystkim radnym złożył obecny na sesji Starosta Powiatu Wolsztyńskiego – Janusz Frąckowiak.
<- powrót        
  POSZUKAJ NA STRONIE:  


 


 

 
Jest nas 14.056 osób
(31.12.2014)

 

 


Oddział Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Przemęcie


Komenda Powiatowa Policji
w Wolsztynie

  

 

 


 liczba odwiedzin: 2734421      online: 1
Webmaster Mbest 2006