Strona startowa
               IMIENINY:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kontakt:  
 
Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
  065 549 60 71
  065 549 69 77
  [email protected]

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - zadania publiczne2015-01-12  

Wójt Gminy Przemęt na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późniejszymi zmianami. zmianami), oraz Uchwały Nr XLIII/348/14 Rady Gminy Przemęt z dnia 27.11.2014 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMĘT W 2015 ROKU.
>> Tekst ogłoszenie konkursu ofert (doc)
>> Tekst ogloszenia konkursu ofert (pdf)
>> Wzór oferty, umowy oraz sprawozdania z wykonania zadania (pdf)
>> Wzór oferty (doc)
>> Wzór sprawozdania (doc)
<- powrót        
  POSZUKAJ NA STRONIE:  


 


 

 
Jest nas 14.056 osób
(31.12.2014)

 

 


Oddział Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Przemęcie


Komenda Powiatowa Policji
w Wolsztynie

  

 

 


 liczba odwiedzin: 2920993      online: 1
Webmaster Mbest 2006